"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Ondersteuning pensioenadvies voor de accountant

Buro Zwiers zoekt actief samenwerking met accountants op. De accountant is de financieel specialist die volledig op de hoogte moet zijn (ook in het kader van art. 362 van het Burgerlijk Wetboek deel 2) van de risico’s op pensioendatum, bij overlijden en ziekte. Daarnaast is ook het budgettaire aspect belangrijk. Alle voorzieningen moeten in balans zijn met de financiële huishouding. Om dit te bewerkstelligen moet er tussen de diverse partijen de verschillende belangen worden afgewogen.

Daarnaast vragen veel accountants zich af tot hoe ver ze mogen adviseren op het gebied van pensioen. Moeten zij nu zelf de WFT vergunning pensioen aanvragen en behalen of moeten ze een externe specialist voor inhuren. Als de keuze een externe specialist is dan bent u bij Buro Zwiers aan het goede adres.


Voorbeeld pensioenopdracht voor accountants en administratiekantoren

  • Is er sprake van een verplichte CAO of BPF (bedrijfstakpensioenfonds)? LET OP: HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID!
  • Hoe kan een bedrijf een goede voorzieningen treffen voor de medewerkers die financieel betaalbaar zijn en blijven?
  • Welke risico's loopt een werkgever met de getroffen pensioenvoorziening voor de medewerkers?
  • Hoe om te gaan met medewerkers die niet deel willen nemen aan de pensioenregeling?
  • Hoe wordt het eigen beheer pensioen gefinancierd nu en in de toekomst?
  • Berekent de verzekeraar wel de goede premies? Premieaudit.
  • Welke verschillen zitten er in de uitvoeringsovereenkomst tussen verzekeraar en werkgever en de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer en wat zijn de consequenties?
  • Maatwerkopleiding, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenwetgeving, dga-pensioen en verzekeringstechniek.
  • Klankbordgesprekken op het gebied van pensioen.

Met accountants kunnen er maatwerkafspraken gemaakt worden over de prijzen voor onze dienstverlening. Neem hierover contact met ons op.

Mail direct uw vraag