"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Buro Zwiers geeft echt onafhankelijk pensioenadvies!


Buro Zwiers is gespecialiseerd in onafhankelijk, praktisch en duidelijk pensioenadvies. Er is sprake van onafhankelijk advies omdat wij niet gebonden zijn aan een leverancier en niet betaald worden door een leverancier maar door u. Buro Zwiers is lid van het landelijk erkend Register Pensioenadviseur.

2021 is het jaar van de voorbereiding naar het nieuwe pensioenakkoord. Weet u als werkgever wat u met het pensioenakkoord moet doen? Wij kunnen u helpen.

Werkgever: "Hoe regel ik het pensioen voor mijn werknemers?"

Speelt bij u ook één van de volgende vragen:       

 • Hoe moet ik de pensioenregeling aanpassen in verband met het pensioenakkoord?
 • Ik heb onafhankelijk en eerlijk pensioenadvies nodig!
 • Begrijpen mijn werknemers wat er aan pensioen geregeld is en wat het kost?
 • Wie zorgt voor effectief en eenvoudig pensioenbeheer en werknemerscommunicatie tegen een goede prijs?
 • Is pensioen een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor onze werknemers?
 • Mijn collectieve pensioencontract loopt af, welke stappen moet ik nu ondernemen?
 • Is onze pensioen wel marktconform qua administratiekosten, dekkingen en mogelijkheden?
 • Wat zijn de financiële risico voor mij als werkgever in onze pensioenregeling?
 • Wat hebben wij voor het laatst gecommuniceerd over de pensioenregeling richting onze medewerkers? Denk aan de dekkingsgraden, renteontwikkelingen, langer leven en beleggingen?
 • Is onze pensioenregeling wel aangepast aan de laatste wijzigingen in de fiscale en juridische pensioenwetgeving?
 • Wanneer is er bij ons voor het laatst een CAO- of Bedrijfstakpensioenfonds-check gedaan?

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn vaak niet paraat maar gezien het grote financiële belang van pensioen voor de onderneming is het wel noodzakelijk dat u zelf exact weet hoe het zit.

Een onafhankelijk collectief pensioenadvies dat u krijgt, helpt u bij het maken van keuzes en het onder de aandacht brengen van deze kostbare en belangrijke arbeidsvoorwaarde bij uw medewerkers. Begin dus met een second opinion of pensioencheck van uw huidige regeling.


Heeft u een offerte voor advies of verlenging van een collectief pensioen liggen en wilt u deze vergelijken?

Neem direct contact met ons op voor een concurrerende prijs. Door jarenlange ervaring en een no nonsens aanpak kunnen wij een kwalitatief hoogwaardig advies tegen een scherpe prijs aanbieden! Er wordt bij de selectie van een pensioenverzekeraar of premie pensioen instelling (PPI) altijd een brede vergelijking aangeboden. Vaak wordt er een vergelijk gemaakt van meer dan 9 aanbieders! Dit garandeert de keuze voor de optimale regeling voor u.


Pensioencommunicatie ook noodzakelijk in 2021?
Is uw collectieve pensioen aangepast aan de nieuwe wetgeving en zijn uw medewerkers het spoor bijster? Neem dan vrijblijvend contact op om uw pensioenregeling helder en duidelijk uit te leggen en uw medewerkers aan het stuur te zetten van hun eigen financiële situatie! Onze interactieve aanpak is anders en wordt ervaren als zeer helder!

Ondernemingsraad en werknemer: "De werkgever stelt een wijziging in pensioen voor en vraagt om instemming?"

De instemming van de ondernemingsraad en/of werknemer is noodzakelijk indien de werkgever een pensioenregeling wil vernieuwen of wijzigen (o.a. Wet op de ondernemingsraden WOR artikel 27). Daarbij moeten de werknemers en de werkgevers zich redelijk en billijk opstellen tegenover elkaar. In dergelijke trajecten is het verstandig dat beide partijen een coöperatieve en open houding aan nemen. Het is dus van belang om duidelijk naar elkaars belangen te kijken. Wij gaan voor een co creatie samen met de werkgever!

Uw eigen (ondernemers)pensioen

Pensioen is het inkomen dat u ter vervanging van uw huidige loon krijgt. Dit kan zijn bij overlijden, ziekte of op pensioendatum. Hoe eerder u uw situatie in kaart heeft, des te makkelijker is het bijstellen van uw financieel plan. Enkele interessante feiten:

 • De DGA had tot 2020 om een belangrijke keuze met betrekking tot zijn eigen beheer pensioen te maken. Afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of als pensioen laten staan.
 • Voor een pensioen van €10.000 per jaar is er ongeveer een spaarkapitaal nodig van €250.000 op 67 jarig leeftijd. (In 2000 was dit slechts €120.000!).
 • De AOW pensioenleeftijd zal steeds verder opschuiven en staat dus niet vast op 67 jaar.
 • De pensioenpot is waarschijnlijk de grootste financiële spaarpot in uw leven.
 • 1 op de 9 mannen en 1 op de 11 vrouwen komt te overlijden voor pensioenleeftijd.
 • 70% van de Nederlanders en ondernemers weten niet hoe ze er voor staan bij overlijden, ziekte en pensioen.
 • Bij overlijden komt de overblijvende partner in 80% van de gevallen op enig moment financieel in de problemen.
 • Er zijn 6,5 miljoen woekerpolissen en de gemiddelde compensatie bedraagt € 200 per polis. Gemiddeld wordt er te weinig aandacht besteed aan hersteladvies van deze woekerpolissen.
 • De overlijdensdekking bij een hypotheek, is in 90% van de gevallen niet afdoende voor de overblijvende partner.
 • De sociale voorzieningen vanuit de overheid, bedrijfstakpensioenfondsen en andere voorzieningen zijn minder zeker geworden. Hierdoor ligt de verantwoording omtrent pensioen-, overlijden- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen steeds meer bij de werknemer, dga en ondernemer zelf.

Weet u niet zeker hoe u ervoor staat, zorg dan dat u wel weet hoe het zit. Ga zelf aan de slag of laat het uitzoeken.

Onafhankelijk pensioenadvies!

Als u voor onafhankelijk advies van Buro Zwiers kiest, kiest u ervoor om uw situatie tot op de bodem uit te zoeken. Dat doen wij voor u als werkgever, werknemer, ondernemer of particulier. Stap twee is dat u het zelf ook snapt. En soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden. Daarom krijgt u van ons plaatjes en rapportages die in één oogopslag uw situatie weergeven. Zo kunt u op basis van heldere informatie uw eigen keuzes maken.

Onze onafhankelijkheid wordt onderstreept doordat diverse andere profesionals zoals advocaten, rechtsbijstand en accountants ons inschakelen voor pensioenkwesties, pensioenberekeningen of advies.

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze kosten. Dan bespreken we uw wensen en maken een heldere prijsopgave voor u, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Pas daarna beslist u of u een advies van ons wilt.

Doe-het-zelf pensioen

Misschien vindt u het prettiger om zelf alles uit te zoeken, Dat kan natuurlijk ook. Daar heeft u Buro Zwiers misschien niet eens voor nodig. Kijk in dat geval bij handige links. Die helpen u op weg. En mocht u toch vastlopen, neem dan gerust contact met ons op.

Beloning

Het advies wordt betaald op basis van de te verwachten of bestede adviesuren. Er wordt bij het intakegesprek een afspraak gemaakt omtrent de kosten, de uurtarieven (en verwachte adviestijd) en/of vaste vergoeding. Buro Zwiers probeert zo veel mogelijk met vaste prijzen te werken om verrassingen achteraf te voorkomen. Een aantal vaste adviestrajecten kan afgenomen worden tegen een vaste prijs die vermeld staat in de prijslijst.

Buro Zwiers wordt op geen enkele manier door verzekeraars of banken. Wij zijn uiteraard wel volledig op de hoogte van de verzekerings- en bankenmarkt en kunnen u helpen bij het zoeken van de beste pensioenoplossing.

Mail direct uw vraag