"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Ondersteuning pensioenvraagstukken voor advocaten en rechtsbijstand

Buro Zwiers zoekt actief samenwerking met advocaten en rechtsbijstand. De advocaat wordt steeds vaker geconfronteerd met werknemers die geconstateerd hebben dat er iets mis is met hun pensioenregeling. De complexiteit met betrekking tot pensioenregelingen is toegenomen. Daarnaast zijn er vaak veel partijen bij betrokken (werkgever, werknemer, partner van de werknemer, verzekeraar, adviseur, ondernemingsraad, bedrijfstakpensioenfonds). Een andere complicerende factor is de recent gewijzigde wetgeving zowel fiscaal als juridisch.

Bij vrijwel elke echtscheiding heeft een advocaat of mediator ook te maken met het verevenen van pensioen, conversie van pensioen, verdelen van lijfrentes en gouden handdruk. Buro Zwiers levert specialistische kennis op dit gebied.

Voorbeeld opdrachten voor advocaten

 • Berekenen van pensioenschade bij ontslag.
 • Pensioenverevening bij echtscheiding. Ook voor DGA's.
 • Bereken van marktwaarden van pensioen- en lijfrenteaanspraken.
 • Begeleiden van eventuele conversie van pensioen bij echtscheiding.
 • In kaart brengen en onderbouwen van pensioenaspecten (fiscaal, juridisch, actuarieel) bij conflicten tussen:
  • Werkgever en werknemer.
  • Werkgever en verzekeraar.
  • Werkgever en adviseur.

Met advocaten kunnen er maatwerkafspraken gemaakt worden over de prijzen voor onze dienstverleningen. Neem hierover contact met ons op.

Mail direct uw vraag