"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Belang pensioenadvies ondernemer en DGA

Veelal is de inkomens- en vermogenssituatie bij ziekte, overlijden en op pensioendatum voor een ondernemer niet helder. Om u te helpen wordt uw situatie op het gebied van oudedagsvoorziening, overlijden en ziekte in kaart gebracht. Daarnaast wordt bekijken hoe de financiering geregeld moet worden indien een dergelijke situatie zich voor doet.

In dit traject staat dus het advies voorop en niet het afsluiten van een product. De ondernemer (partner en accountant) moeten volledig begrijpen wat en hoe alle voorzieningen geregeld zijn. Daarbij hanteert Buro Zwiers de volgende stelregels:

 • Van te voren een heldere begroting van de te verwachten kosten voor het (deel)advies.
 • Adviestraject kan ook in kleine stappen gedaan worden.
 • Partner en accountant worden actief betrokken in adviestraject.
 • KISS (Keep It Short and Simple). Geen lange verhalen maar kort en duidelijk.
 • Veel visueel maken en uitleggen.
 • In kaart brengen van alle mogelijke oplossingen met daarbij behorende plussen en minnen.
 • Zelf een keuze maken op basis van de gegeven oplossingen.
 • Eventueel: Zelf een productoplossing selecteren en afsluiten of daarbij geholpen worden.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies ondernemer en DGA

 • In kaart brengen van huidige inkomens- en vermogenssituatie, probleemgebieden en oplossingsrichtingen.
 • Concrete verbeteringen voorstellen voor vermogen- en inkomensvoorzieningen. denk daarbij aan wat te doen met een woekerpolis, welke besparingen is te realiseren en hoe rendement te maken.
 • Second opinion financiële situatie.
 • Begeleiden van echtscheiding op het gebied van pensioen.
 • Fiscaal optimaliseren van oudedags-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidvoorzieningen.

Mail direct uw vraag