"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Pensioenadvies voor de particulier

Veelal is de inkomens- en vermogenssituatie bij ziekte, overlijden en op pensioendatum voor u niet helder. Om u te helpen wordt uw situatie op het gebied van oudedagsvoorziening, overlijden en ziekte in kaart gebracht.

In dit traject staat dus het advies voorop en niet het afsluiten van een product. U moet volledig begrijpen wat en hoe alle voorzieningen (inkomen, vermogen en schuld) geregeld zijn. Daarbij hanteert Buro Zwiers de volgende stelregels:

 • Traject kan ook in kleine stappen gedaan worden.
 • Partner wordt actief betrokken in adviestraject.
 • KISS (Keep It Short and Simple). Geen lange verhalen maar kort en duidelijk.
 • Visueel maken en uitleggen.
 • Op een rij zetten van alle mogelijke oplossingen met daarbij behorende plussen en minnen.
 • U maakt volledig zelf een keuze op basis van de gegeven oplossingen.
 • U kunt zelf een productoplossingen selecteren en afsluiten of u kunt daarbij geholpen worden.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies particulier

 • In kaart brengen van huidige inkomens- en vermogenssituatie, probleemgebieden en oplossingsrichtingen.
 • Concrete verbeteringen voorstellen voor uw vermogen- en inkomensvoorzieningen. denk daarbij aan wat moet ik doen met mijn woekerpolis, welke besparingen kan ik realiseren en hoe kan ik rendement maken.
 • Second opinion.
 • Begeleiding bij uitkeringsfase van pensioen, lijfrente, gouden handdruk en nabestaandenvoorzieningen.
 • Begeleiden van echtscheiding op het gebied van pensioen en inkomensvoorzieningen.
 • Pensioenschade berekenen bij ontslag.
 • Helpen bij problemen op het gebied van pensioen.

Mail direct uw vraag