Werkgever

Werkgever

Pensioenadvies werkgever: collectief pensioen

Buro Zwiers geeft een volledig en onafhankelijk pensioenadvies voor werkgevers. Dit heldere advies op het gebied van ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen geeft u als werkgever, maar ook de werknemer, inzicht in de mogelijkheden en de te maken keuzes. Het kan hierbij gaan om een verzekerde regeling (collectief pensioen) maar ook om een bedrijfstakpensioenfonds.

Offerte pensioenadvies werkgever

Onze werkwijze en beloning

U wordt stap voor stap begeleid in het pensioenadviestraject en u krijgt voldoende informatie om zelf keuzes te maken. Alle advisering wordt gedaan conform de richtlijnen zoals uitgevaardigd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).En wij adviseren alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding.

Belang van goed collectief pensioenadvies

De afgelopen jaren is de wetgeving op het gebied van pensioenen behoorlijk gewijzigd. En er komen weer ingrijpende maatregelen aan. Daardoor is het overzicht vaak zoek en is er behoefte aan een eenvoudig overzicht van de mogelijkheden en te maken keuzes.Ook het financieel belang is enorm. De pensioenvoorziening van een bedrijf staat weliswaar niet op de balans maar vertegenwoordigt niet zelden een waarde van enkele miljoenen euro’s.

Ook de kosten voor een marktconform pensioen, uitgedrukt in de loonsom zijn hoog. Een pensioen kost al gauw tussen de 10% en 15% van het loon. Het niet goed afstemmen van de pensioenregeling op de behoeften en wetgeving kan voor de werkgever een aanzienlijk financieel risico betekenen.

Heeft u een offerte voor een pensioenadvies liggen en wilt u deze vergelijken?

Neem direct contact met ons op voor een concurrerende prijs. Door jarenlange ervaring en een no nonsens aanpak kunnen wij een kwalitatief hoogwaardig advies tegen een scherpe prijs aanbieden! Er wordt bij de selectie van een pensioenverzekeraar of premie pensioen instelling (PPI) altijd een brede vergelijking aangeboden. Vaak wordt er een vergelijk gemaakt van meer dan 9 aanbieders!

Vergelijk pensioen advies

Beheer van collectief pensioen

Wilt u ook alles in één keer doorgeven op het gebied van pensioen en inkomensverzekeringen (ziekteverzuim, WGA-hiaat, WIA-excedent, arbeidsongeschiktheidspensioen), dan bent u bij ons op het juiste adres. We verzorgen niet alleen het doorgeven van mutaties, maar zorgen ook dat de verzekeraars en pensioenuitvoerders (PPI) alle polissen en documenten juist opleveren.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies voor bedrijven

 • Pensioenadvies voor werkgevers die overwegen een pensioenregeling aan te bieden.
 • Verlening van een collectief pensioencontract.
 • Begeleiden pensioencontracten rechtstreeks bij een verzekeraar, zoals bij Centraal Beheer of Zwitserleven.
 • Marktonderzoek naar geschikte verzekeraar/pensioenfonds.
 • Onderhandelen met pensioenverzekeraar.
 • Second opinion pensioenregeling.
 • Begeleiden omzetting van pensioenregeling.
 • Ondersteunen en advies geven aan ondernemingsraden (OR).
 • Pensioencommunicatie voor werknemers.
 • Individuele werknemersgesprekken over hun pensioensituatie.
 • Begeleiden en doorrekenen van waardeoverdrachten.
 • Controle of een bedrijf verplicht aangesloten moet zijn bij een CAO of BPF.
 • Begeleiding bij bedrijfsovernames, fusies en samenwerking (Due Diligence).
Offerte pensioenadvies werkgever