"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Pensioenadvies voor de werkgever (collectief pensioen)

Buro Zwiers adviseert alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding.

Het doel is om een volledig en onafhankelijk pensioenadvies te geven. Dit heldere advies op het gebied van ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen geeft u als werkgever, maar ook de werknemer inzicht in de mogelijkheden en de te maken keuzes (het kan hierbij gaan om een verzekerde regeling maar ook om een bedrijfstakpensioenfonds).

U wordt stap voor stap begeleid in het pensioenadviestraject en u krijgt voldoende informatie om zelf keuzes te maken.

Beheer van collectief pensioen

Wilt u ook alles in een keer doorgeven op het gebied van pensioen en inkomensverzekeringen (ziekteverzuim, WGA hiaat, WIA excedent, arbeidsongeschiktheidspensioen), dan bent u bij ons op het juiste adres. We verzorgen niet alleen het doorgeven van mutaties, maar zorgen ook dat de verzekeraars en pensioenuitvoerders (PPI), het pensioencontract, polissen en andere verzekeringen juist opgeleveren.

Voor het pensioenbeheer en de pensioencommunicatie voor uw medewerkers werken wij met 5 service pakketten:


Beheerpakket pensioenregelingPeriodiek onderhoud contract Periodieke deel- nemers commu-nicatieComplete pensioen admini-stratie en controle door onsPensioen admini-stratie en controle door u zelf.  Inclusief advies en wettelijke wijzigingen (*fair use) Inclusief verlenging pensioen-contract na contracts- vervaldatumBegeleiding actieve deelnemers op pensioen-datum en pensioen presentaties

Alles-in-één compleet beheer

Ja

Ja

Ja


   Ja

Ja

Ja

Compleet beheer met deelnemerscommunicatie

Ja

Ja

 Ja

 

    Fair use

Compleet beheer

Ja

 

  Ja

 

    Fair use


 Basis beheer met deelnemerscommunicatie

 Ja

Ja

 

Ja

     Fair use

Basis beheer

 Ja

 

 

Ja

     Fair use


Belang van goed collectief pensioenadvies

De afgelopen jaren zijn de wetgeving op het gebied van pensioenen behoorlijk gewijzigd. Daardoor is het overzicht vaak zoek en is er behoefte aan een eenvoudig overzicht van de mogelijkheden en te maken keuzes.

Ook het financieel belang is enorm. De pensioenvoorziening van een bedrijf staat weliswaar niet op de balans maar vertegenwoordigt niet zelden een waarde van enkele miljoenen euro’s. Ook de kosten voor een marktconform pensioen, uitgedrukt in de loonsom zijn hoog. Een pensioen kost al gauw tussen de 10% en 15% van het loon. Het niet goed afstemmen van de pensioenregeling op de behoeften en wetgeving kan voor de werkgever een aanzienlijk financieel risico betekenen.


Alle advisering wordt gedaan conform de richtlijnen zoals uitgevaardigd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).


Heeft u een offerte voor een pensioenadvies liggen en wilt u deze vergelijken?


Neem direct contact met ons op voor een concurrerende prijs. Door jarenlange ervaring en een no nonsens aanpak kunnen wij een kwalitatief hoogwaardig advies tegen een scherpe prijs aanbieden! Er wordt bij de selectie van een pensioenverzekeraar of premie pensioen instelling (PPI) altijd een brede vergelijking aangeboden. Vaak wordt er een vergelijk gemaakt van meer dan 9 aanbieders! Dit garandeert de keuze voor de optimale regeling voor u. De aanbieders die wij kunnen vergelijken zijn:


ABN AMRO PPI

APF Stap

Centraal Beheer APF

Onderlinge 's Gravenhage

Aegon

ASR

i-pensionsolutions

Rabobank PPI

Aegon Cappital

Be Frank

Lifesight PPI

Scildon

Allianz

Brand New Day

Nationale Nederlanden

Zwitserleven (PPI)


Voorbeeld opdrachten pensioenadvies voor bedrijven

 • Pensioenadvies voor werkgevers met een bestaande pensioenregeling, of die deze overwegen aan te bieden.
 • Begeleiden en adviseren bij pensioencontracten die direct/rechtstreeks lopen bij een verzekeraar zoals bij Centraal Beheer of Zwitserleven.
 • Na het eenzijdig beëindigen door Avero van een Avero pensioencontract helpen naar een nieuwe pensioenoplossing.
 • Verlening van individueel of collectief pensioencontract.
 • Voldoet de regeling nog? Welke aanpassingen zijn er nodig vanuit de wetgeving? Marktonderzoek naar geschikte verzekeraar/pensioenfonds. Onderhandelen met pensioenverzekeraar.
 • Scan van het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Wat is er geregeld en wat niet?
 • Hoe is onder andere omgegaan met de mutaties op het gebied van pensioenen de afgelopen jaren? Welke hiaten/risico's zijn er op basis van de juridische en fiscale wetgeving? Hoe kan er praktisch omgegaan worden met deze risico's en/of hiaten?
 • Second opinion pensioenregeling.
 • Begeleiden omzetting van pensioenregeling.
 • Ondersteunen en advies geven aan ondernemingsraden (OR).
 • Communicatie voor werknemers.
 • Individuele werknemersgesprekken over hun pensioensituatie. Met aandacht voor de verhouding tussen inkomen en vermogen.
 • Begeleiden en doorrekenen van waardeoverdrachten.
 • Begeleiden van correctie op pensioenregeling waarmee in het verleden iets mis is gegaan.
 • Controle of een bedrijf verplicht aangesloten moet zijn bij een CAO of BPF (bedrijfstakpensioenfonds onderzoek).
 • Controleren van verzekeraars op het gebied van juridische documenten en in rekening gebrachte premies (actuarieel).
 • Begeleiding bij bedrijfsovernames, fusies en samenwerking. (Due Diligence).
 • Financiële pensioenplanning. Wat kost de huidige regeling en hoe zijn de ontwikkelingen naar de toekomst toe? Hoe kan het bedrijf de kosten van de regeling in de hand houden en hoe worden de juiste personeelsleden beloond met een goede pensioenregeling?
 • Begeleiden van uittreden bij het BPF (bedrijfstakpensioenfonds).

Mail direct uw vraag