"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Pensioenadvies voor de werknemer en Ondernemingsraad (OR)

Buro Zwiers adviseert werknemers en ondernemingsraden alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding.

Een werknemer krijgt vaak een pensioenregeling aangeboden of wordt opgenomen binnen een Bedrijfstakpensioenfonds. De positie van de werknemer wordt beschermt door de Pensioenwet. Daarnaast maakt een pensioenregeling deel uit van de arbeidsovereenkomst en ook daar zijn strikte rechten en plichten aan verbonden.

Door alle wetswijzigingen en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren kan het voor komen dat de pensioenregeling niet meer voldoet aan de rechten van de werknemer(s). Het is in zo'n geval van belang om te kijken of de werknemer en/of ondernemingsraad en werkgever er samen uit kunnen komen. Het is dus beter in deze situatie een conflict te voorkomen. Onze visie is dat de pensioenregeling een co-creatie moet zijn tussen werkgever en werknemer. Om de belangen van de werknemers en werkgever in kaart te brengen kan er in eerste instantie een pensioenscan uitgevoerd worden. Op deze wijze wordt duidelijk waar de risico's voor beide partijen liggen.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies werknemer of ondernemingsraad (OR)

  • Begeleiden ondernemingsraad (OR) bij instemming over invoering of wijziging pensioen.
  • Check van de pensioenregeling.
  • Wordt er bij aanbod van een gewijzigde pensioenregeling rekening gehouden met de bestaande voorwaarden.
  • Geschil over pensioen met de werkgever oplossen.
  • Pensioenschade bij ontslag bepalen.
  • Waardeoverdracht (verstandig of niet).
  • Echtscheiding (pensioenverevening en/of conversie).
  • Second opinion pensioenregeling.
  • Begeleiden van ondernemingsraden bij geschillen. 

Mail direct uw vraag