"Onafhankelijk no nonsens pensioenadvies"

Trackrecord pensioen life cycle beleggingen een ‘big blur’

Bij de keuze voor een uitvoerder voor de beschikbare premie pensioenregeling komt de keuze steeds vaker neer op welke beleggingen ‘het best’ zijn. Op voorhand kunnen we daar natuurlijk geen garantie op geven, maar op basis van de beleggingsstrategie en inrichting van de life cycle moet er een oordeel geveld worden. Daarbij zou het heel fijn zijn als je een trackrecord van deze life cycle fondsen zou kunnen vergelijken. Echter de meeste van de huidige aanbieders (PPI’en en verzekeraars) werken met allerlei nieuwe fondsen die (zeer) kort bestaan. Meer dan 50% van de aanbieders heeft de afgelopen twee jaar wijzigingen doorgevoerd in de beleggingen en daarmee de oude trackrecord om zeep geholpen.

Werkgevers die een beschikbare premieregeling aanbieden vragen terecht steeds vaker om dit track record van de life cycle belegging en helaas moeten we dit dan  in algemene zin bespreken of moet je de keuze bieden voor een aanbieder met wel een lange trackrecord. In algemene zin kan je iets uitleggen over de performance van een uitvoerder uit het verleden maar dat zegt niets over de toekomstige prestatie van de life cycle belegging. Mocht de beslissing vallen op een aanbieder met een langere trackrecord dan beperk je de keuze nogal en is de inrichting van de life cycle vaak niet optimaal. Daarnaast geeft dit niet de garantie dat deze life cycle over een of twee jaar nog steeds hetzelfde is.

De keuze moet je dus vaak maken op zachte kenmerken als:

·       Gekozen strategie en helderheid daarvan

·       Spreiding

·       Mate van afbouw van de risico’s naarmate de pensioendatum nadert (heel geleidelijk of meer trapsgewijs)

·       Index en/of actief beleggen

·       Inrichting van de life cycle (hoe risicovol is de ‘default’?)

·       Aantal life cycles

·       Prestatie van andere fondsen van de fondsbeheerder

Ook de life cycle vergelijkingsrapporten van diverse partijen maken de keuze niet makkelijker omdat een ieder op een bepaalde manier rekent en rapporteert. Ik verdenk enkele aanbieders er inmiddels van dat ze de life cycle zo aanpassen dat ze er in een dergelijk rapport goed uitkomen. Dus zelf blijven nadenken en analyseren als adviseur is cruciaal.

Het wordt tijd dat de aanbieders niet alleen maar vertellen hoe goed ze zijn maar het over een langere tijd constant laten zien. Dit is belangrijk voor het pensioenresultaat van de deelnemer en voor het herstel van het vertrouwen in de (pensioen)branche. Laat alsjeblieft geen konijn uit de hoge hoed komen op het gebied van (verborgen) kosten en tegenvallende resultaten en dit dan willen verbloemen onder een wijziging van de beleggingen en het om zeep helpen van de trackrecord.

Gelukkig zien we de laatste tijd dat de aanbieders steeds meer aandacht besteden aan:

·       Beleggingsvisie

·       Periodieke beoordeling en bijstelling van de beleggingsstrategie

·       Toegankelijk maken van verdiepingsinformatie op het gebied van beleggen voor de deelnemer via de portal

·       Gebruik van externe fondsen

Mail direct uw vraag